Aktualności

Spotkanie z projektu S-Play w Durham

W dniach 16-17 grudnia odbyło się trzecie spotkanie partnerów w Durham, Wielka Brytania. Uniwersytet w Durham był idealnym miejscem dla podsumowania dotychczasowych prac w ramach projektu oraz do sformułowania strategii działań w kolejnych fazach projektu.

Szkolenie dla trenerów w projekcie S-PLAY

Trenerzy pochodzący z krajów partnerów projektu Lego Serious Play zostali przeszkoleni podczas trwających od 18 do 19 maja warsztatów w Serpiano, Szwajcaria.

Biała Księga S-PLAY została opublikowana!

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że biała księga LEGO® SERIOUS PLAY® A state of the art of its applications in Europe została opublikowana I jest możliwa do pobrania na stronie projektu S-PLAY.

Drugie spotkanie partnerów projektu S-PLAY

Po dwudniowych warsztatach szkoleniowych odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu S-Play w Serpiano, Szwajcaria.

W czasie spotkania podsumowaliśmy dotychczasowe działania oraz wyznaczyliśmy nowe cele i wyzwania stojące przed projektem LEGO® SERIOUS PLAY® dla MŚP.