Aktualności

Szkolenie dla trenerów w projekcie S-PLAY

Trenerzy pochodzący z krajów partnerów projektu Lego Serious Play zostali przeszkoleni podczas trwających od 18 do 19 maja warsztatów w Serpiano, Szwajcaria.

Na zdjęciu poniżej trenerzy z Niemiec, Grecji, Polski, Wielkiej Brytanii oraz partnerzy projektu.

(od lewej Lorenzo Cantoni, Elisabetta Frick, Hartmut Schaefer, Heike Friedrich, Hans Peter Kossa, Michael Katharakis, Sean McCusker, Maciej Piotrowski, Catherine Lockhead-Strzępka, Grzegorz Karpiuk, Lynn Newton, Yoris Androulakis, Stephen Clough, Stefano Tardini)