Aktualności

Drugie spotkanie partnerów projektu S-PLAY

Po dwudniowych warsztatach szkoleniowych odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu S-Play w Serpiano, Szwajcaria.

W czasie spotkania podsumowaliśmy dotychczasowe działania oraz wyznaczyliśmy nowe cele i wyzwania stojące przed projektem LEGO® SERIOUS PLAY® dla MŚP. 


(od lewej Maciej Piotrowski, Bartłomiej Szymański, Łukasz Jamroży, Catherine Lockhead-Strzępka, Yoris Androulakis, Sean McCusker, Lorenzo Cantoni, Hartmut Schaefer, Lynn Newton, Elisabetta Frick)