Metodyka

Aby zapewnić Państwa, iż nasze produkty oraz realizowane przez nas usługi są najwyższej jakości, firma Wirtualis stosuje autorską metodykę realizacji projektów. Metodyka ta sprawia, iż nasze produkty spotykają się z zadowoleniem odbiorców i partnerów. W zależności od realizowanego projektu metodyka ta jest indywidualnie dopasowywana do potrzeb naszych Klientów, ich wymagań oraz planów rozwoju.

Wiemy o tym, iż aby osiągnąć sukces, realizacja projektów musi posiadać odpowiednią strukturę i harmonię, przez co w ramach naszej metodyki proponujemy Klientom realizowanie projektów w ramach 5 głównych kroków:

Identyfikacja problemuIdentyfikacja problemu – Początkowa faza projektu, przez wielu jest ona niedoceniana, a tak naprawdę końcowy sukces realizacji uzależniony jest właśnie od tej fazy. To na początku projektu zadajemy szereg szczegółowych pytań na temat istniejących problemów, wyzwań bądź też potencjalnych rozwiązań. Uczymy się specyfiki segmentu rynku danego Klienta. W etapie tym, tak naprawdę dowiadujemy się czego Klient oczekuje, jaki jest cel naszej wspólnej współpracy i jakie korzyści ma ona mu przynieść.

 

Planowanie działaniaPlanowanie działania – Bazując na dobrze zidentyfikowanych informacjach w fazie pierwszej, rozpoczynamy tworzenie szczegółowego planu działania. Definiujemy budżet, czas realizacji, niezbędne do realizacje projektu zasoby, a także określamy końcowy rezultat naszej pracy.

Dzięki dostępowi do specjalnej strefy nasi klienci na bieżąco mogą śledzić postępy lub aktywnie włączać się w różne etapy tworzenia projektu.

 

Projektowanie rozwiązańProjektowanie rozwiązań – Odpowiednie rozwiązania, dopasowane do najlepszych światowych standardów, należyta funkcjonalność stworzona na podstawie szczegółowej analizy oraz łatwość dostępu i modernizacji produktu to pokrótce lista celów, które towarzyszą nam w tej fazie, a wszystko po to, aby produkt był idealnym odzwierciadleniem potrzeb Klienta.

 

WdrożenieWdrożenie – Kiedy, nasze zaproponowane rozwiązania zgodziły się z wizją klienta i sprawiają, iż jest on w pełni usatysfakcjonowany wówczas możemy rozpocząć fazę wdrożenia produktu w danym przedsiębiorstwie. W tej fazie również następuje testowanie, celem którego jest upewnienie się, iż należyta funkcjonalność działa bez zastrzeżeń i zgodnie wymogami Klienta. Etap ten kończymy wprowadzeniem produktu w ‘fazę życia’ czyli udostępnienia go określonej grupie użytkowników.

 

Zarządzanie i rozwójZarządzanie i rozwój – Faza końcowa projektu, w której pomagamy naszym Klientom w pełni poznać funkcjonowanie stworzonego produktu. Prezentujemy podstawowe elementy niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania i zarządzania. W etapie tym możemy również zidentyfikować potencjalne elementy niezbędne do długotrwałego rozwoju efektu współpracy.

 

Dzięki zastosowaniu powyższej metodyki efektywnie i skutecznie realizujemy powierzone nam projekty, wykorzystując pełen wachlarz swoich umiejętności, doprowadzając do stanu zadowolenia i satysfakcji z osiągniętych rezultatów.