Moblet

Moblet

Klient:

G&T Group Sp. z o.o.

Zakres realizacji:

Stworzenie autorskiej platformy zdalnego nauczania dedykowanej dla urządzeń mobilnych

Opis:

Moblet jest innowacyjną wielojęzykową platformą zdalnego nauczania przeznaczoną dla urządzeń mobilnych (PDA, UMPC, palmtop, telefon komórkowy, SmartPhone) - z ang. m-Learning platform. Platforma m-Learningowa umożliwia tworzenie, udostępnianie i zarządzanie kursami zdalnego nauczania, zoptymalizowanymi pod względem technologicznym dla urządzeń mobilnych. Typowy kurs stworzony na platformie zawiera: teksty, grafiki, animacje, dźwięki, filmy, quizy, zadania, ankiety i encyklopedie. Dodatkowo platforma daje mozliwość komunikacji asynchronicznej pomiędzy użytkownikami platformy w obrębie danego kursu. 

Przykładowe zrzuty ekranu z realizacji: