Materiały dydaktyczne - oferta

W naszej ofercie proponujemy klientom wsparcie w tworzeniu i odpowiednim przygotowaniu materiałów edukacyjnych - od przeredagowywania tekstów i jego układu, przez elementy graficzne, po wykonanie prezentacji multimedialnych w technologii flash umieszczanych online na platformach e-learningowych lub na nośnikach CD/DVD.

Dobrze opracowane materiały w znaczący sposób ułatwią korzystanie z e-learningu jego odbiorcom oraz zoptymalizują czas poświęcony na jego odbycie.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą zachęcamy do kontaktu poprzez formularz dostępny poniżej.

Materiały dydaktyczne - formularz