Crystalis Vodka

Crystalis Vodka

Zakres realizacji:

Stworzenie projektu graficznego wódki o nazwie Crystalis.  

Przykładowe zrzuty ekranu z realizacji: