Crystalis Vodka

Kendo Vodka

Zakres realizacji:

Stworzenie projektu graficznego wódki o nazwie Kendo.  

Przykładowe zrzuty ekranu z realizacji: