Folder promocyjny

Folder promocyjny

Klient:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Zakres realizacji:

Stworzenie projektu graficznego okładki i stron folderu promocyjnego oraz skład treści. 

Przykładowe zrzuty ekranu z realizacji: