Informator

Klient:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Zakres realizacji:

Stworzenie projektu graficznego Informatora

Przykładowe zrzuty ekranu z realizacji: