Koncert charytatywny

Koncert charytatywny

Klienci:

Starosta Sanocki
Stowarzyszenie "Przyjazny MECHANIK"
Podkarpackie Biuro Koncertowe

Zakres realizacji:

Stworzenie projektu graficznego plakatu i cegiełki

Przykładowe zrzuty ekranu z realizacji: