Podkarpackie Forum Nieruchomości

Podkarpackie Forum Nieruchomości

Klient:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Zakres realizacji:

Stworzenie projektu graficznego publikacji oraz prezentacji multimedialnej

Przykładowe zrzuty ekranu z realizacji: