Nauka Bliżej Komercjalizacji

Nauka Bliżej Komercjalizacji

Klient:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Zakres realizacji:

Stworzenie projektu graficznego publikacji

Przykładowe zrzuty ekranu z realizacji: