Podkarpackie Forum Nieruchomości

Podkarpackie Forum Nieruchomości

Klient:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Zakres realizacji:

Stworzenie projektu graficznego publikacji oraz prezentacji multimedialnej

Informator

Informator

Klient:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Zakres realizacji:

Stworzenie projektu graficznego Informatora

Koncert charytatywny

Koncert charytatywny

Klienci:

Starosta Sanocki
Stowarzyszenie "Przyjazny MECHANIK"
Podkarpackie Biuro Koncertowe

Zakres realizacji:

Stworzenie projektu graficznego plakatu i cegiełki

Folder promocyjny

Folder promocyjny

Klient:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Zakres realizacji:

Stworzenie projektu graficznego okładki i stron folderu promocyjnego oraz skład treści. 

Kalendarz

Kalendarz

Klient:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Zakres realizacji:

Stworzenie projektu graficznego kalendarza