Energo Expert

Energo Expert

Klient:

Energo Expert - mgr inż. Mariusz Woźniak

Zakres realizacji:

Wdrożenie systemu CMS

Opis:

Serwis wykonany w oparciu o System zarządzania treścią (CMS), do strony wdrożony został przygotowany projekt graficzny. Strona została objęta także rozszerzony pakietem pozycjonowania.

InnoFund

InnoFund

Klient:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Zakres realizacji:

Wdrożenie systemu CMS

Opis:

Serwis wykonany w oparciu o System zarządzania treścią (CMS). Do strony zaimplementowany został dostarczony przez klienta projekt graficzny.

Laboratorium Kosmetyczne AS

Laboratorium Kosmetyczne AS

Klient:

Laboratorium Kosmetyczne AS

Zakres realizacji:

Wdrożenie systemu zarządzania treścią (CMS)

Opis:

Serwis wykonany w oparciu o System zarządzania treścią (CMS). Dla strony www.labkos.pl przygotowany i zaimplementowany został projekt graficzny.

Podkarpackie Klastry

Podkarpackie Klastry

Klient:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Zakres realizacji:

Stworzenie projektu graficznego publikacji

Moblet

Moblet

Klient:

G&T Group Sp. z o.o.

Zakres realizacji:

Stworzenie autorskiej platformy zdalnego nauczania dedykowanej dla urządzeń mobilnych

Opis:

Moblet jest innowacyjną wielojęzykową platformą zdalnego nauczania przeznaczoną dla urządzeń mobilnych (PDA, UMPC, palmtop, telefon komórkowy, SmartPhone) - z ang. m-Learning platform. Platforma m-Learningowa umożliwia tworzenie, udostępnianie i zarządzanie kursami zdalnego nauczania, zoptymalizowanymi pod względem technologicznym dla urządzeń mobilnych. Typowy kurs stworzony na platformie zawiera: teksty, grafiki, animacje, dźwięki, filmy, quizy, zadania, ankiety i encyklopedie. Dodatkowo platforma daje mozliwość komunikacji asynchronicznej pomiędzy użytkownikami platformy w obrębie danego kursu.