Home » Projekty » Mobilna Akademia Negocjacji i Obsługi Klienta (MANiOK)

Mobilna Akademia Negocjacji i Obsługi Klienta (MANiOK)

MANiOK to innowacyjna platforma online, która oferuje kompleksowy ścieżkę szkoleniową mającą na celu zwiększenie umiejętności interpersonalnych jej użytkowników. Platforma została specjalistycznie zaprojektowana, aby dostarczać wiedzę na temat negocjacji i obsługi klienta, w tym nowoczesne metody negocjacyjne oraz techniki rozwiązywania konfliktów i osiągania celów. Użytkownicy angażują się w interaktywne treści takie jak teksty, grafiki, filmy i quizy, dostosowane w celu zapewnienia łatwego zrozumienia i skoncentrowanej nauki.

MANIOK

Platforma MANiOK została opracowana jako część projektu firmy Wirtualis Sp. z o.o., finansowanego dzięki grantom z programu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Innowacje Społeczne i Współpraca Transgraniczna, Działanie 4.1: Innowacje Społeczne).

Funkcje:

 • Oprogramowanie SaaS oparte na chmurze: Zapewniający wysoką dostępność (24/7), ten model umożliwia płynne zarządzanie i utrzymanie platformy, z natychmiastowymi aktualizacjami widocznymi dla użytkowników.
 • Responsywny Web Design: Kompatybilny na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety i komputery PC, MANiOK przestrzega zasad WCAG, zapewniając dostępność dla użytkowników z niepełnosprawnościami, w tym z upośledzeniem wzroku.
 • Spersonalizowane moduły edukacyjne: Użytkownicy mogą projektować swoją ścieżkę edukacyjną, wybierając z Obiektów Wiedzy (KO), które obejmują teksty, filmy i quizy. Opcja audio dla tekstów służy użytkownikom z zaburzeniami wzroku, zwiększając doświadczenie edukacyjne.
 • Interaktywne wyzwania: Obejmują one gry decyzyjne z powiązanymi pytaniami, stosując teoretyczną wiedzę w praktycznych scenariuszach. Wyzwania odblokowują się stopniowo, zachęcając do ciągłej nauki i stosowania.
 • Adaptacyjne tempo nauki: Użytkownicy mogą dostosować objętość treści w każdym KO, skupiając się tylko na najważniejszych informacjach i pomijając już znane tematy.
 • Techniki grywalizacji: Wykorzystując elementy takie jak punkty, tablice liderów i odznaki, MANiOK przekształca naukę w angażujące i konkurencyjne doświadczenie. To podejście motywuje użytkowników do aktywnego udziału i osiągania celów edukacyjnych.
 • Informacje zwrotne i zaangażowanie: Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i rankingi stymulują motywację użytkowników, zachęcając ich do poprawy i doskonalenia się.
 • Udostępnianie społecznościowe i certyfikaty: Użytkownicy mogą udostępniać osiągnięcia w sieciach społecznościowych i zdobywać spersonalizowane certyfikaty z unikatowymi kodami weryfikacyjnymi, dodając wartość do ich profilów zawodowych.

Grupa docelowa: MANiOK jest przeznaczona dla dorosłych w wieku 25-64 lat, chętnych do zdobycia nowych umiejętności lub ulepszenia istniejących. Platforma jest dostępna dla każdego z dostępem do internetu, adresując różnorodne zdolności i preferencje edukacyjne.

Podejście edukacyjne: Projekt jest zgodny z zasadami edukacji dorosłych, skupiając się na samodzielnej, praktycznej nauce. Włączając modele edukacyjne humanistyczne i krytyczne, MANiOK podkreśla aktywną rolę uczących się, odpowiadając na ich konkretne potrzeby i doświadczenia.

Wpływ: MANiOK rewolucjonizuje szkolenia dla dorosłych uczniów poprzez:

 • Zwiększanie motywacji dzięki angażującym, przyjaznym użytkownikowi formatom.
 • Efektywne przekształcanie szkoleń w wyniki w miejscu pracy.
 • Wspieranie samoświadomości mocnych i słabych stron.
 • Promowanie ciągłej nauki i rozwoju.

Innowacja: Jako odpowiedź na ewoluujące wymagania nowoczesnej edukacji, szczególnie w nauce dorosłych, MANiOK jest uosobieniem innowacji w edukacji. Jego użytkownikocentryczny projekt, adaptacyjna treść i interaktywne elementy znacząco zwiększają doświadczenie i wyniki nauki dla dorosłych uczniów.