E-learning

Rozwiązania edukacyjne dostosowane do potrzeb szkół, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw

Witamy na naszej wszechstronnej platformie e-learningowej, stworzonej na zamówienie dla instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych i korporacji. Początkowo opracowana w 2014 roku, aby zaspokoić potrzeby edukacyjne szkół podstawowych i średnich, nasza platforma ewoluowała w solidny, przyjazny dla użytkownika system idealny dla różnorodnych środowisk edukacyjnych.

Adaptacyjny i mobilny design

Nasza platforma przyjmuje podejście „mobile-first”, zapewniając płynną funkcjonalność na różnych urządzeniach, co czyni ją idealną dla środowisk nauczania mieszanych. Ta adaptacyjność rozciąga się na integracje z firmami trzecimi, takimi jak Zoom do wideokonferencji, wzbogacając doświadczenie edukacyjne.

Intuicyjna nauka i interaktywne narzędzia

Jesteśmy dumni z intuicyjności naszej platformy, która oferuje szereg zasobów edukacyjnych i interaktywnych modułów, zapewniających angażujące i dynamiczne doświadczenia edukacyjne:

 • Zasoby edukacyjne: Platforma obsługuje różne formy treści, takie jak artykuły, kursy e-learningowe, studia przypadków i pliki multimedialne, w tym wideo z popularnych platform streamingowych i bezpośrednio przesłane treści audio/wideo. Umożliwia także integrację zewnętrznych prezentacji i linków zasobów, z możliwością generowania kodów QR.
 • Interaktywne ćwiczenia: Użytkownicy mogą tworzyć i zarządzać różnymi typami testów i ćwiczeń, w tym pytaniami jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, pytaniami prawda/fałsz, otwartymi pytaniami i ćwiczeniami zewnętrznymi.
 • Baza wiedzy: Centralne repozytorium dla wszystkich publicznie udostępnionych treści edukacyjnych, upraszczające tworzenie i duplikowanie treści dla różnych klas.
 • Zaangażowanie użytkowników: Funkcje takie jak quizy, ankiety w czasie rzeczywistym i śledzenie postępów uczestników sprzyjają interaktywnemu środowisku nauki. Platforma agreguje i przetwarza te wyniki, oferując wgląd w wyniki uczestników.
 • Ścieżki nauczania: Edukatorzy mogą definiować zależności dostępu między różnymi treściami, wzmacniając strukturalne uczenie się. Dostęp do kolejnych materiałów może być uzależniony od wyników testów, zapewniając kontrolowane tempo nauki.
 • System komunikacji: Platforma zawiera różne moduły komunikacji, takie jak e-mail, fora, czat i wideokonferencje, ułatwiając interakcje synchroniczne i asynchroniczne. Motywacja: Moduł motywacyjny obejmuje funkcje takie jak odznaki, rankingi i oceny, zachęcające do uczestnictwa i zaangażowania studentów. Umożliwia tworzenie zarówno ręcznych, jak i automatycznych list rankingowych.
 • Zaangażowanie społeczności: Spersonalizowane profile użytkowników wyświetlają osiągnięcia i ostatnie działania. Tablice aktywności automatycznie prezentują działania związane z użytkownikami na platformie.
 • Organizacja użytkowników: Kompleksowe zarządzanie strukturami organizacji, klasami/działami, grupami uczniów i rolami użytkowników, pozwalające na elastyczne przypisywanie użytkowników do wielu klas i przedmiotów. Ta wszechstronna gama narzędzi, zoptymalizowana pod kątem użytkowania mobilnego, stanowi przykład naszego zaangażowania w intuicyjne, przyjazne dla użytkownika i efektywne doświadczenia e-learningowe.

Udowodniony sukces i szerokie przyjęcie

Nasza platforma e-learningowa została z powodzeniem wdrożona w niemal 50 szkołach i firmach na terenie całej Polski, prezentując jej wszechstronność i skuteczność w różnorodnych kontekstach edukacyjnych.

 • Godność, Praca, Wsparcie: Ten projekt był skierowany do osób niepełnosprawnych, zapewniając platformę do tworzenia i udostępniania treści edukacyjnych dostosowanych do ich potrzeb. Ułatwiał wymianę wiedzy i organizował spotkania, odgrywając kluczową rolę w edukacji włączającej.
 • Welcome To Poland: Opracowana dla nowych międzynarodowych studentów UITM, ta platforma oferowała wyjątkowe doświadczenie edukacyjne. Studenci nawigowali po wirtualnej mapie Rzeszowa, ucząc się języka poprzez interakcje z wirtualnymi awatarami i poznawanie nowego słownictwa w kontekście.
 • Teachers in the Distance: Znaczący projekt mający na celu rozwijanie kompetencji dorosłych edukatorów w nauczaniu umiejętności czytania i pisania oraz cyfrowych poprzez ICT. Ta inicjatywa skupiała się na wzmocnieniu umiejętności nauczania zarówno w klasie, jak i na odległość, adresując potrzeby cyfrowego uczenia się dorosłych uczniów. Platforma służyła jako repozytorium nowych metodologii i narzędzi ICT, poprawiając jakość nauki języka.
 • Electronic Toolbox for Student Development: Ta innowacyjna platforma e-learningowa, zaprojektowana jako kompleksowy system zarządzania nauką (LMS), była kluczowym narzędziem w ulepszaniu doświadczeń edukacyjnych. Wspierała dynamiczne metody nauczania wykorzystujące metodyki Design Thinking, zachęcając do aktywnego uczestnictwa uczniów. Modularna architektura platformy i model MVC pozwalają na łatwą rozbudowę i dostosowanie do różnych potrzeb edukacyjnych. Jej udane wdrożenie ilustruje nasze zaangażowanie w tworzenie praktycznych, interaktywnych i skoncentrowanych na uczniu środowisk edukacyjnych. Te projekty stanowią przykład zdolności naszej platformy do dostosowania się do różnych potrzeb edukacyjnych, wzmacniając jej rolę jako kompleksowego rozwiązania dla różnych środowisk nauki.

Wdrożenia Open-source

Poza oferowaniem naszej dedykowanej platformy, specjalizujemy się również w wdrażaniu rozwiązań open-source. Nasza implementacja Moodle dla projektu „Platforma Kształcenia Społecznościowego – WeLearning” została wyjątkowo dobrze przyjęta w dziedzinie edukacji dorosłych. Została doceniona za funkcjonalne i nowoczesne podejście, spełniające wszystkie kryteria skuteczności w edukacji dorosłych. Eksperci edukacyjni z Krajowej Sieci Tematycznej „Edukacja i Edukacja Wyższa” oraz zewnętrzny ekspert KST jednogłośnie chwalili jej innowacyjność i praktyczne zastosowanie w ciągłym uczeniu się. To uznanie od panelu obiektywnych i wysoce wykwalifikowanych recenzentów podkreśla doskonałość i efektywność naszej platformy, motywując nas do dalszego rozwoju i ulepszania naszych narzędzi edukacyjnych.

Zaangażowanie w ciągłe doskonalenie

Chociaż nie trzymamy się konkretnej filozofii, naszym priorytetem jest ciągłe doskonalenie i dostosowywanie się do ewoluujących potrzeb naszych użytkowników. Nasza platforma jest świadectwem naszego zaangażowania w dostarczanie skutecznych, elastycznych i angażujących rozwiązań e-learningowych.

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy dostosować nasze rozwiązania e-learning do Twoich unikalnych potrzeb.